variabler

Textarbete,  2009

c/o Visningsrommet USF, Summer of production

utgangspunkt prosess inngang arbeid prosjekt ramme konstruksjon funksjon verdi mål oppgave samarbeid samstemmighet system teori arena rom posisjon produksjon status progresjon utvikling fremskritt fremmedgjort analyse syntese samarbeid uttrykk utsagn konkret subjektiv samtidig forandring fragmentarisk eklektisk selvrefererende integritet produkt logikk konsekvens samarbeid sammenbrudd konklusjon