Om

I mitt konstnärskap undersöker jag tema som närvaro och frånvaro, vardaglighet, historia, tid, minne och dagdröm. Mina arbeten börjar ofta som en berättelse eller en idé, och tar form utifrån det. Den personliga berättelsen är central i mina arbeten, och sätts i relation till ett större historiskt eller socialt sammanhang.

Jag arbetar med olika media och material, som teckning, text objekt/installation, foto och måleri.Ofta kombinerar jeg olika media i samma arbeta, så att ett verk består av en kombination av t ex installation, foto och text.

Jag bor och arbetar i Bergen, Norge, och har ateljé på Dokken (Bergen Ateliergruppe). Jag jobbar också som projektledare för Konst i offentliga rum på Hordaland kunstsenter, och freelance som producent / projektledare. I perioden 2006-2016 arbetade jag som utställningsproducent på Hordaland kunstsenter.

In my work I investigate concepts like presence, absence, mundanity, history, memory and daydream. The personal story has a central place in the works, and is being placed within or opposed to a larger historical or social context. I work with different media and materials, such as drawing, text, objects/installation, photography and painting.

I live and work in Bergen, Norway, and have my studio at Dokken (Bergen Ateliergruppe). I also work as project manager for Art in Public Space at Hordaland Art Centre (since 2006) and free lance as exhibition producer / project manager. In the period 2006-2016, I was working as Exhibitions producer at Hordaland Art Centre.