Producent / projektledare

Från 2006 – 2016 jobbade jag som utställningsproducent på Hordaland kunstsenter, och sedan oktober 2016 är jag anställd på institutionen som projektledare för Konst i det offentliga rummet.

Jag tar också freelance-uppdrag som producent och projektledare, och är just nu engagerad som konstnärlig projektledare för Persaunet Helse- og Velferdsenter i Trondheim, och Nye Voss Gymnas på Voss.

I’ve been working  as exhibition producer at Hordaland Art Centre from 2006 – 2016, an since October 2016 I’m working as Project manager for Art in Public Space. 

I also free lance as producer and project manager, and I am currently artistic project manager for Persaunet Helse- og Velferdsenter in Trondheim, and Nya Voss Gymnas, in Voss.