Producent / projektledare

Från 2006 – 2016 jobbade jag som utställningsproducent på Hordaland kunstsenter, och sedan oktober 2016 är jag anställd på institutionen som projektledare för Konst i det offentliga rummet.

Jag tar också freelance-uppdrag som producent och projektledare, och är just nu engagerad av Hordaland fylkeskommune som konstnärlig projektledare för Voss Gymnas på Voss.

I’ve been working  as exhibition producer at Hordaland Art Centre from 2006 – 2016, an since October 2016 I’m working as Project manager for Art in Public Space. 

I also free lance as producer and project manager, and I am currently engaged by Hordaland fylkeskommune as artistic project manager at Voss Gymnas, in Voss.

rasmussen_35Promobilde BOpen2014_blåflyer_enkel